Akcja "Strefa Zamieszkania"

Chcą uspokoić ruch na szczecińskich ulicach

Stowarzyszenie „Szczecinianie Decydują” namawia mieszkańców, aby dzielili się propozycjami ulic, na których konieczne jest uspokojenie ruchu samochodowego. W jakim celu? Aby uczynić Szczecin miastem bezpiecznym i przyjemnym dla mieszkańców. Swoje propozycje możemy wysyłać do 10 czerwca.

fot. S.Bartyzel ulica rower samochod sylwia bartyzel

Na czym polega „uspokajanie ruchu”? Na takiej organizacji przestrzeni, aby zrównoważyć ruch samochodowy i ruch pieszych.

Jak piszą sami pomysłodawcy:

Z upływem lat zwiększająca się liczbą samochodów powodowała, że ulice zmieniały swój dawny charakter miejsc spotkań, na których toczyło się życie, na rzecz ulic typowo komunikacyjnych. Uspokojenie ruchu ma za zadanie odwrócenie tego trendu, ucywilizowanie przestrzeni i przywrócenie równowagi między wykorzystaniem jej na cele komunikacyjne a innymi funkcjami.

Kto może zgłosić propozycję ulicy, na której warto „ucywilizować” ruch samochodowy? Stowarzyszenie czeka na zgłoszenia od tzw. liderów sąsiedzkich, czyli przedstawicieli grup składających się z minimum 10 osób. Po zamknięciu rekrutacji liderzy zostaną poproszeni o przedstawienie „zespołu sąsiedzkiego” który reprezentują.

Co dalej? Po zebraniu propozycji mieszkańców członkowie stowarzyszenia zaproszą grupy sąsiedzkie na cykl spotkań, w czasie których pomogą im przygotować odpowiedni dla ich ulicy projekt zmian w organizacji ruchu lub – jeśli będzie to konieczne – jej przebudowy. Liderzy będą mogli liczyć na merytoryczne wsparcie przedstawicieli Urzędu Miasta i ZDiTM, które zadeklarowały współprace przy tym projekcie.

Mieszkańcy będą więc mieli okazję samodzielnie stworzyć projekt metamorfozy swojej ulicy, a następnie – przy wsparciu stowarzyszenia Szczecinianie Decydują – wspólnie zabiegać o jego realizację.

Tak w skrócie przedstawiają się plany organizatorów projektu. Jak będzie wyglądała jego realizacja w praktyce i czy powiedzie się współpraca mieszkańców i magistratu? Czas pokaże.

Temat już wywołuje pierwsze dyskusje wśród zwolenników i przeciwników uspokajania ruchu. Jeśli należysz do tych pierwszych i uważasz, że na twojej ulicy ruch samochodowy wymaga „ucywilizowania” – masz jeszcze kilka tygodni, aby wraz z sąsiadami zgłosić swoją ulicę do projektu.

Na rzecz akcji „Strefa Zamieszkania” powstała strona internetowa, na której możesz się dowiedzieć czym jest w praktyce i jakie niesie ze sobą konsekwencje uspokajanie ruchu.

Komentarze